Facadedøre kan være udadgående eller indadgående (indadgående er mest almindeligt i Danmark). Normalt vil en facade dør være forsynet med flere lukkepunkter i greb-siden, hvor det midterste lukkepunkt er virksomt ved normal betjening af grebet.

De øvrige lukkepunkter aktiveres ved at løfte grebet opad, og herefter kan døren af-låses. Der findes et stort antal af typer og modeller af facadedøre, hvis detaljer må drøftes nærmere i den konkrete købssituation.

Terrassedøre kan være udadgående eller indadgående døre, der er udført som ram-medøre med rude(r) og evt. fyldning. En terrassedør har normalt 3 lukkepunkter i grebsiden, der alle aktiveres ved en 900 drejning af det indvendige greb.

Efter åbning kan døre være styret af en friktionsbremse, men det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer dørrammens stilling under større vindbelastning.

Funktion og betjening for en sidebundhængt dør (terrasse- eller altandør) er principielt som beskrevet for sidebundhængt vindue.

For kipskyde døren begynder funktionen når grebet drejes til vandret stilling, så er døren i kip stilling. Drejes grebet til lodret stilling frigøres rammen i bunden og kan skydes forbi partiets faste del. Ved lukning og låsning skal det sikres, at grebet er helt tilbage i låseposition.